Monthly Archives: Ekim 2012

Suriye Türkiye Ateşi

Standard

Suriye, Türkiye, dünya terör, savaş
Suriye’de Baas rejiminin düşürülmesine karar verildi , Arap Baharı kapsamında değerlendirilen olaylar başladı. Muhalif gruplar oluştu, gösterilerle başlayan olaylar iki yanlı şiddete dönüştü. Suriye’de dünya kamuoyunca tam bilinmeyen mezhep, din ve etnik yapılar dünya gündeminde ön plana çıktı.
Suriye nüfusu yaklaşık 22,5 milyon. Etnik yapılar kaynaklarda farklı farklı gösteriliyor. Nüfusun %70-74’ü Sünni, %13’ü Alevi, İsmaili, Şii ve diğerleri, %10’u Hıristiyan Ermeni, Yunan, Suriye Ortodoksları, %3’ü Dürziler, Yahudi ve Yezidiler gibi yapılardan oluşuyor.
Ülke nüfusunun yaklaşık %90’ı Arap. Geri kalan Kürtler, Türkmenler, Ermeniler, Çerkezler, Süryaniler.
Arapların %70’i Sünni. Diğer Araplar, Alevi, İsmaili, Şii mezhebine bağlı. Ayrıca Hıristiyan Araplar da mevcut.
Suriye’de iç savaş şiddetlenirken diğer Arap Baharını yaşayan ülkeler gibi yönetim değişmedi. Esad direnmeye devam ediyor. Rusya, Çin ve İran desteklerini Suriye rejiminden yana sürdürmeye devam ediyorlar. Türkiye Amerika ile birlikte Suriye rejimine karşıtlığını en başta ilan eden ülkelerden biri. Amerika seçim bahanesi ile Suriye’de beklenen aktifliği sergileyemedi. Vietnam, Afganistan, Irak gibi deneylerden sonra ve kamuoyu baskısı ile “yoğurdu üfleyerek yiyor” görüntüsü içinde. Avrupa ülkeleri bilinen demokrasi , insan hakları söylemleri ve kınama ile durumu kendi süreci içinde geriden gözlüyorlar.
Bir yanda Suriye problemi ve sığınmacıları diğer yanda terör olaylarındaki hızlı tırmanma Türkiye’nin gündemini altüst ederken, Suriye tarafından Urfa Akçakale’ye atılan top mermisi üçü çocuk, ikisi kadın 5 kişinin canını alırken ondan fazla kişinin de yaralanmasına yol açtı. Türkiye misilleme yaptı. Amerika ve Avrupa Türkiye’yi destekleyen mesajlar yayınladılar. Mısır’ın ortaya söylenen dışında diğer Arap dostlardan şimdilik ses yok. Avrupa ülkelerinden gelen sözde desteklerin iş başa düşünce ne kadar gerçekleşip gerçekleşmeyeceği meçhul. Yukarıda verilen bilgiye göre, Suriye nüfusunun %90’ı Arap.
İki ülke Türkiye ve Suriye savaşa adım adım yaklaşıyorlar. İki yıla yaklaşan bir süreden beri yapılan yorumlar ve öngörüler bir bir çıkıyor. Suriye ile en uzun sınır sözleri genelde kontrol edilmesi zor terörü ima ediyordu. Şimdi terörün de ötesinde savaş yorumları yapılıyor.
Günümüz savaşlarında cephe denen bir satıh yok. Klasik savaşların yerini terör savaşları aldı.Terörden en çok acı çeken ülkelerin başındayız. Ülkemizde terör çatallaştı, gruplar çoğaldı. Batıda ve komşularımızda birçok devletin elinin altında uzun bir süreden beri beslenen, ülkemize karşı kullanılan terör gruplarının olduğu resmi yetkililerce dile getirilmeye başlandı. Son zamanlarda Suriye’deki iç karışıklıktan ve Suriye Türkiye ilişkilerinden dolayı ülkemizde terör tırmanışa geçti.
İçinde bulunduğumuz bölge savaş alanı. Bölge ülkeleri mezheplere göre taraf olmuş görüntüsü içinde. İran, ırak, Suriye Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Katar. Allah göstermesin iş savaşa girerse bakalım bu taraflar aynı yerinde kalacak mı? İşin içine Rusya, Çin gibi ülkeler girdiğinde Avrupa ve Amerika nötr mü kalacaklar?
İslam ülkelerini bir yanda terör öte yanda savaş riski sarmış durumda.
Afganistan yıllardır savaşın içinde. Pakistan’ın terör belası ile uğraşıp duruyor. Türkiye, otuz yıldan beri terörle mücadele içinde. Kuzey Afrika ülkelerinden Libya, Tunus, Cezayir Arap Baharı adı verilen karışıklığın içinden nasıl bir sona doğru yol alacaklar belli değil. Nijerya, Endonezya, Bangladeş terör hareketlerinin yoğun yaşandığı ülkeler. Irak, teröre en çok kayıp veren ülkelerin başında geliyor. Savaş, savaş olarak başlayıp bitmiyor günümüzde. Etkisinin yanında ateşi de yıllarca sürüyor.
Hüseyin Seyfi

Reklamlar