Monthly Archives: Kasım 2012

İlluminatı

Standard

 

Dünyada gizli ve gizemli örgütler insanoğlunun ilgisini çekiyor. Gizemli ve gizli örgütlere merak ve ilgi öyle bir noktaya yükseldi ki, toplumda değişen politikalar, ekonomi,  sanat,  edebiyat, müzik ve inanışların İlluminatı denilen organizasyon tarafından yönlendirildiği inancının hakim olmaya başladığı gözleniyor.

İlluminatı gizli ve gizemli organizasyonlardan biri. İlluminatı, İngilizce illuminate sözcüğünden gelse gerek. İlluminate,  İngilizcede ışıtmak, aydınlatmak, ışıklandırmak anlamlarını içeriyor.

Wikipedi’ye göre, “Bavyeralı İlluminati, Rönesans döneminde 1 Mayıs 1776’da kurulmuş bir cemiyet. Modern İlluminati; zihin kontrolü uygulayarak, hükümetleri ve kuruluşları ele geçirerek Yeni Dünya Düzeni’ni sağlamak amacıyla hareket ettiği iddia edilen, monarşileri yıkmayı, dini inançları yok etmeyi, ulus devletleri ve vatanseverliği sonlandırarak sosyal düzeni alt üst etmeyi planladığı öne sürülen; ancak faaliyeti ve varlığı kanıtlanamamış bir yapılanma”.

İlluminatı’nın  kurucusu, atası Yahudi olan ama ailesi sonradan Katolikliği seçen Adam Weishaupt. Kaynaklara göre önce 5-12 kişi ile kuruluyor ve kısa bir süre sonra üye sayısı 80, sonra da 2000 oluyor. Günümüzdeki  sayısı  belirsiz. Üniversitelere sızarak  kontrol altına aldığı söyleniyor. Yasaklı bir organizasyon olduğu için üyelerin kimlikleri gizli ve şifreli.  İçinde birçok politikacı, sanatçı ve artist üyelerinin bulunduğu yazılıp çiziliyor ve siyasi,  askeri , ekonomik dalgalanmaların sorumlusu olarak gösteriliyor. Arap Baharlarının da aynı örgütün işi olduğuna dair yorumlar bile var.

İlluminatı ve branşlarının Masonlarla yakın bağı olduğu ve pek çok Mason’un da bu organizasyona katıldığı belirtiliyor, çok sayıda aydın ve politikacıyı da içine çeken bir örgüt olarak niteleniyor.

Dünya olaylarını kontrol etme ve yeniden yapılandırma  amacı ile kurulmuş bir yapı. Daha çok sanatla gündeme geliyor. Edebiyat ve müzik alanlarında kendini gösteriyor. Dünyada birçok ünlünün bu örgütün içinde olduğu söylentiler arasında.

İlluminatı’nın dünyanın en önemli kurum ve yapılarına ; çok uluslu şirketlere, büyük banka ve finans kuruluşlarına, uyuşturucu ticaretine, silah ticaretine, seks sektörüne, ülkelerin güvenlik teşkilat ve kurumlarına, iletişim ağlarına, medya şirketlerine  ve terörist gruplarına sızarak faaliyet gösterdiği  büyük miktarda paralar harcadığı iddia ediliyor.

Son yıllarda haberleşme alanında yaşanan gelişmeler , gizli ve gizemli örgütlerin işini kolaylaştırıyor. Facebook, youtube, twitter gibi  on line haberleşme alanlarının toplum üzerinde ne derece etkili olduğu bilinen durum. Beyin yıkama, şartlandırma, yöneltme yöntem ve teknikleri  haberleşme alanları kullanılarak başarı ile uygulanıyor. Hüseyin Seyfi

Kaynaklar,

Hubpage com/ are they real,

wise geek/ illüminatı,

http://ascension-research.org/What_is_the_Truth_about_the_Illuminati.html

Reklamlar