Category Archives: Fikra

PAHALI ARSA VE TERÖR

Standard

 

        Feodal veya geleneksel yaşam biçiminden çağdaş yaşam biçimine geçişlerin seyri ve oluşumu toplumdan topluma farklılıklar göstermektedir . Ülke ekonomisi belli bir yere gelmiş görünürken , bireyler ve bölgeler arasında çok büyük dengesizlikler varsa , o toplumun değişim ve gelişimi sancılı ve ağrılı olmaktadır.Dengesiz gelir dağılımı olan , rüşvet, hırsızlık, yolsuzluğun kol gezdiği toplum içinde, eğitimsiz ve sürekli istismara açık ,  her yerde kullanılacak bireyler  ortaya çıkmaktadırlar. Bunu bilmek için illa toplum bilimcisi olmak gerekmez.

        “Aç insan fırın yıkar. Aç insan kolay kandırılır.  Kesilmiş koyuna derisini yüzmek elem vermez. Bir ülkenin geleceğini göremeyenler aradan yıllar geçtikten sonra yaşadıkları  günü   kurtarmanın  telaşına düşerler. İnsanların  yaptığı sahte paralar kadar, sahte paraların yaptığı insanlar da vardır.”  Sözlerini söyleyenlerin hepsi de sosyolog değildir. Bu açıklama, konumuzun ( terörün) iç yönüdür.Terör için, araç ve malzemenin bol olma nedenlerinin yüzeysel izahıdır.

         Terörün dış veya uluslar arası  yönünün kısa açıklaması, bilinen bir hatırlatmadan öte bir şey değildir.

          İçinde bulunduğumuz iletişim çağına, “Psikolojik savaş çağı.” denilmektedir . Yüzyılımızda sıcak savaşların yerini, küçük yoğunluktaki çatışmalar almıştır.Toplumun sosyo ekonomik koşullarından, mevcut yapıların eksikliğinden kaynaklanan içteki terör ve şiddet potansiyeli bazen dışta fırsat bekleyen güçlerin denetim ve kontrolüne geçmekte, terör ve şiddeti amaçları doğrultusunda yönlendirmektedirler. Dikkatli gözlendiğinde, uluslar arası ilişkilerdeki hareketlilikler terörü indirip çıkarmaktadır.

          Terör yıldırma ve korkutma hareketidir. Hedef belli olmadığı için kitlelerde korku ve yılgınlık hakim olur.Bu yönüyle terörü yapanlar topluma kendi amaçlarını zorla ve tehditle kabul ettirmeye çalışırlar.

          Türkiye’miz, zengin doğal kaynakları, turizm potansiyeli, genç nüfusu ve bulunduğu yer itibarıyla çekim merkezi olmaktadır.

           Bahane edilen problemler bitse bile, terör bitmeyecektir. Bu bir savaş türüdür. Pahalı arsayı ele geçirme savaşıdır. Tarih boyunca, bu arsada,  zamanının  savaşları hiç eksik olmamıştır. Bugünün savaşı terördür.  Bu arsanın adı ANADOLU’DUR.  Hüseyin Seyfi.

Reklamlar